Begeleiding

ITurnT biedt begeleiding bij de implementatie van digitale geletterdheid in het onderwijs. Dit doen we door docenten te coachen en mee te denken met scholen. Door docenten zelf in staat te stellen de lessen te geven, wordt voorkomen dat het bij eenmalige acties blijft. Digitale geletterdheid moet onderdeel worden van het onderwijs.

Digitale geletterdheid integreren in het onderwijs vraagt wellicht om een verandering in het huidige onderwijsbeleid. ITurnIT helpt hierbij. Vooral het eerste jaar van het tweejarige traject ligt de focus op verandermanagement. Voor een blijvende verandering is een gezamenlijke visie van belang. Er moet een plan van aanpak zijn, maar ook persoonlijke en materiële middelen. Samen werken we naar een succesvolle implementatie.

Om de kennis en kunde binnen de school te houden, staat ITurnIT niet zelf voor de klas. Wij trainen docenten om met digitale tools en projectonderwijs aan de slag te gaan. Tijdens het eerste jaar geven docenten de projecten ontwikkeld door ITurnIT om vertrouwd te worden met het nieuwe thema en de nieuwe manier van lesgeven. In het tweede jaar bedenken docenten zelf interessante vragen. Met hulp van ITurnIT gaan zij deze vragen uitwerken tot een project. Na twee jaar zijn docenten klaar om digitale geletterdheid te verwerken in hun onderwijs.

Meer weten?

Lees onze brochure