Vers van de pers

Onze Brand Bible

Om de pers een hand­je te helpen hebben wij onze Brand Bible. Een doc­u­ment met alle­maal hand­i­ge tips over vor­mgeven en schri­jven in onze sti­jl. Ook vind je op deze pag­i­na ver­schil­lende bestand­stypen van ons logo en een aan­tal foto’s die gebruikt kun­nen wor­den in de media.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem dan con­tact op met ons. Mail naar info@iturnit.com.


Dit doen wij!