Ontmoet ITurnIT tijdens Bommen Berend

sjoerdjeNieuws

drone

Tra­di­tion­eel of hele­maal van deze tijd, tij­dens Bom­men Berend (het Gron­ings Ontzet) zijn er in bin­nen­stad van Gronin­gen tal van activiteit­en. Maandag 28 augus­tus zijn onze TECH-docen­ten Erik en Renee namens ITur­nIT vanaf 13.00 uur te vin­den op de Kleine der A. Samen met De NORISK IT groep, Gold­mund, Wylde­beast & Wun­der­liebe lat­en zij kinderen o.a. ken­nis­mak­en met pro­gram­meren, vir­tu­al real­i­ty en andere vette voor­beelden van IT. Boven­di­en kun je er je eigen graf­fi­ti kunst­werk mak­en. Dat mag je natu­urlijk niet mis­sen! Zien we je daar?

Waar? Kleine der A, bin­nen­stad Gronin­gen
Wan­neer? Maandag 28 augus­tus
Hoe laat? 13.00 uur tot 18.00 uur