Kick-off workshops Cyber Safety voor Provincie Groningen

Annemiek VinkNieuws

Cook­ies, click­baits en de risico’s van sociale media: dat is waar het alle­maal om draait in de nieuwe work­shop Cyber Safe­ty. De work­shop wordt, in opdracht van Provin­cie Gronin­gen, gratis aange­bo­den aan scholen door heel Gronin­gen. Op maandag 9 april gaf staatssec­re­taris Mona Kei­jz­er het start­sein voor deze nieuwe reeks work­shops.

Veilig online

In opdracht van Provin­cie Gronin­gen hebben wij een work­shop ontwikkeld over Cyber Safe­ty. De work­shop, gemaakt voor leer­lin­gen van het basis- en mid­del­baar onder­wi­js, leert de jeugd meer over de risico’s die de online wereld met zich mee breng. Alle scholen uit de provin­cie Gronin­gen kun­nen zich inschri­jven voor de gratis les. In totaal is er plek voor der­tig scholen.

Hoog bezoek

Bij de kick-off was staatssec­re­taris van Economis­che Zak­en en Kli­maat Mona Kei­jz­er aan­wezig. Mona Kei­jz­er was in de provin­cie om onderne­mers en organ­isaties op het gebied van ICT, cyber­se­cu­ri­ty en tele­com te bezoeken. Benieuwd naar de kick-off? Kijk dan de video hieron­der!