21st Century skills

21st Century skills

27 nov 2017

21st Century skills

Competenties, waaronder kritisch en creatief denken, ICT-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid vallen onder de 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Onze docenten implementeren deze skills maar al te graag in de lessen die ze geven. ‘Leerlingen kunnen eigenlijk niet meer zonder deze skills. Daarnaast betreft dit het talent van veel kinderen: ze kunnen zich hier binnen ontplooien als zelfstandige mensen’.

Van vier naar elf vaardigheden

In 2010 formuleerden Voogt en Pareja Roblin een model waarbij vier vaardigheden (ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking) bij elkaar gevoegd waren als ‘digitale geletterdheid’. Deze zijn vanaf 2016 opgesplitst in de volgende vaardigheden:

– Kritisch denken
– Creatief denken
– Probleem oplossen
– Computational thinking
– Informatie vaardigheden
– ICT-basis vaardigheden
– Mediawijsheid
– Communiceren
– Samenwerken
– Sociale & culturele vaardigheden
– Zelfregulering

Deze vaardigheden zijn vandaag de dag essentieel. Volgens Mediawijsheid hebben we deze vaardigheden nodig om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarnaast zien we dat bedrijven, universiteiten en opleidingsinstituten steeds minder waarde hechten aan kennis en steeds meer waarde hechten aan vaardigheden als deze.

21e eeuwse vaardigheden gebruiken in het onderwijs

In het onderwijs zijn deze vaardigheden ook enorm van belang. Idealiter moeten deze vaardigheden van nu nog onbewust, naar bewust gebruik in lessen. Door deze skills bewust in te zetten voor leerlingen ontwikkelen zij zich goed op dit gebied en maken ze een betere kans op de arbeidsmarkt.

Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om te kunnen denken, om de binnengekomen informatie op waarde te schatten en om daar een mening over te vormen. Daarnaast gaat creatief denken, ook wel out-of-the-box denken genoemd, voornamelijk over ideeën bedenken, samenvoegen en tot nieuwe resultaten komen. Probleem oplossen vraagt vooral om procesmatig denken en de teugels in eigen handen nemen.

Naast deze vaardigheden zijn er ook skills die meer en meer te maken hebben met de digitale wereld, ICT en computers. Computational thinking zegt het al: denk als computers. Het is belangrijk om in deze tijd in staat te zijn om problemen zo in te zetten dat computers ermee aan de slag kunnen gaan.
21st century skills

Model van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet

ITurnIT brengt vaardigheden bij

ITurnIT speelt zelf ook enorm in op deze 21st century skills. In opdracht van Economic Board Groningen zetten wij lesprogramma’s in die op dit moment worden aangeboden. Leerlingen worden gevraagd samen te werken in deze lessen. Niet alleen door samen aan hetzelfde product te werken, maar door samen belangrijke keuzes te maken en dit creatieve proces in te gaan. Daarnaast zijn leerlingen onder andere ook bezig met kritisch denken. Onderwerpen die hierbij naar voren komen zijn onder andere cyber security en het maken van keuzes over wat ze online zetten op bijvoorbeeld social media. Het aanleren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat leerlingen scherp en kritisch blijven en succesvol deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

Meer weten?

Lees onze brochure