Delfsail 2016, Your port to Tech!

Delfsail 2016, Your port to Tech!

11 jul 2016

Van woens­dag 29 juni tot en met zater­dag 2 juli stond I.Turn.IT op Delf­sail. Het tech­niek­plein werd omge­toverd tot het ter­rein van de toekom­st, waar kinderen en vol­wasse­nen zich 4 dagen lang hebben ver­won­derd over de nieuw­ste tech­nolo­gieën.

Wie een bezoek heeft gebracht aan deze edi­tie van Delf­sail, heeft ongetwi­jfeld aan de weg een grote, oran­je ufo gespot. Voor som­mige voor­bi­j­gangers niets spe­ci­aals, maar wel voor iedereen die meer van tech­nolo­gie houdt dan Kanye van zichzelf (bek­ijk de foto’s en je ziet wat daarmee bedoeld wordt)! Want daar ron­dom de ufo bevond zich de IT.Garden, een high­tech speel­paradi­js voor jong en oud. Vaar­sim­u­la­toren, drones, 3D bril­len en seri­ous gam­ing: menig oud­er en kind heeft zich uren ver­maakt op het I.Turn.IT ter­rein!

Verdeeld over drie dagen wan­delden maar lief­st 1500 scholieren in rap tem­po het ter­rein op en af. In ver­schil­len­de shifts maak­ten zij ken­nis met de tech mogelijkhe­den van mor­gen. Zo gin­gen zij bijvoor­beeld muziek pro­gram­meren met dr. Ian en kre­gen zij ver­schil­len­de high tech demon­straties te zien. De kinderen waren razend ent­hou­si­ast, al was het maar om met onze geliefde pin­guïn mas­cot­te op de foto te gaan of om zo’n mooie I.Turn.IT bal­lon of strand­bal te bemachti­gen. We hebben veel bli­je, ver­won­derde kop­pies voor­bij zien komen, dus we kun­nen con­clud­eren dat het gras van de IT.Garden groen is en kijken terug op een zeer ges­laagd Delf­sail avon­tu­ur.Roblox Robux Hack 2017

aj ax bj anc h
Bek­ijk alle foto’s hier.

Meer weten?

Lees onze brochure