Economie Groningen: I.Turn.IT maakt jonge leerlingen enthousiast voor IT

Economie Groningen: I.Turn.IT maakt jonge leerlingen enthousiast voor IT

28 apr 2016

Het veran­deren van het imago van IT én het ent­hou­si­as­meren van kinderen om lat­er in de IT aan de slag te gaan. Zodat er op ter­mi­jn een grote groep goed geschoolde IT’ers in Noord-Ned­er­land rond­loopt. Dat is de doel­stelling van I.Turn.IT, dat in de Oost­er­straat in Gronin­gen een heuse hotspot heeft.

De rol van IT is groot en wordt steeds groter. De wereld is in hoog tem­po aan het dig­i­talis­eren en daar­bij wordt geen enkele sec­tor ges­paard. Toch inter­esseert een relatief kleine groep jon­geren zich in IT. ‘Jam­mer, want IT is inter­es­sant en leuk voor elke jon­gere, ongeacht inter­esse of ges­lacht’, zo vin­dt I.Turn.IT. ‘Hier­bij kun je bijvoor­beeld denken aan zel­fri­j­den­de auto’s, drones en 3D-print­ers maar ook aan apps, blogs en andere web­sites.’

I.Turn.IT organ­iseert diverse IT-gere­la­teerde activiteit­en die aansluiten bij de inter­ess­es en de beleefw­ereld van jon­geren. Door de IT sec­tor meer vanu­it de mode-, sport- en muziek­w­ereld te benaderen, laten ze jon­geren zien én ervaren wat IT is.Movie A Dog’s Purpose (2017)

Lees het volledi­ge artikel hier

Meer weten?

Lees onze brochure