Hannover Messe 2017; we komen eraan!

Evelien BoumaNieuws

Van 24 tot 28 april 2017 vin­dt de groot­ste tech­nolo­giebeurs ter wereld plaats: Han­nover Messe. En wij gaan er — samen met mid­del­bare scholieren, docen­ten, oud­ers en part­ners — naar­toe op 26 april! 

Han­nover Messe = IT ervaren
Han­nover Messe is de belan­grijk­ste high-tech vak­beurs in de wereld. Dit jaar staat de beurs in het teken van de dig­i­talis­er­ing van de samen­lev­ing: robot­i­ca, vir­tu­al real­i­ty, zelf­s­turen­de auto’s en meer. Op uitn­odig­ing van de NOM, zijn wij aan­wezig op het ‘Hol­land High Tech Noth­ern Netherlands’-plein. En, zoals onze Vin­cent zegt: “Een bezoek aan de Han­nover Messe is dé manier om toekom­stige werkne­mers de toepass­ing van IT te laten zien en te ervaren, in plaats van alleen maar over IT te praten.”

Gratis deel­name voor de 9 gemeen­ten
Deel­name aan de Han­nover Messe is gratis voor inwon­ers van Lop­per­sum, Win­sum, Bedum, Ten Boer, Delfz­i­jl, Eemsmond, Slochteren, Appingedam en De Marne. Dat wordt mogelijk gemaakt door onze unieke samen­werk­ing met Eco­nom­ic Board Gronin­gen en de NOM. Mid­del­bare scholieren, oud­ers en docen­ten kun­nen zich aan­melden via hun school of door ons con­tact­for­mulier in te vul­len.

Woon je in een andere gemeente/provincie? Dan ben je ook welkom! Wel vra­gen we dan een ver­goed­ing van 25,- Euro per per­soon. Meld je aan via het con­tact­for­mulier of neem voor meer infor­matie con­tact op met robert@iturnit.com.

Over ITur­nIT
Wie wij zijn? Wij berei­den jon­geren van 8 tot 18 jaar voor op de banen van de toekom­st. Banen in de IT en tech­nolo­gie. Niet door over IT te praten, maar door IT te doen. Zoals het bezoeken van de groot­ste tech­beurs ter wereld!

Meer infor­matie of vra­gen? Neem gerust con­tact op.

Meer infor­matie:
NOM — Veel star­tups in de noordelijke high­tech del­e­gatie

Wil je extra aan­dacht geven aan deze activiteit? Gebruik dan onder­staand pro­motie­ma­te­ri­aal.
ITurnIT Poster Hannover Messe 2017